Kursus

Jordnær og tændt indføring i hvilke parametre og værktøjer vi er nødt til at kende og mestre når det er kunder af kød og blod vi betjener.

Som et enkelt bidsel på nogle få hundrede gram kan styre et mange hundred kiloenergibundt af en hest, således kan vore kunder også med få midler og værktøjer, løbende præges så de selv vælger dig til som fortsat leverandør.

Kurset søges gjort så brancherelevant som muligt og kursusdeltagerne inddrages aktivt.

Varighed: 3 timer